/ Katechézy - Kázne / Pravoslávna antropológia

Pravoslávna antropológia

Pravoslávna antropológia

 

Pravoslávna antropológia umiestňuje človeka veľmi vysoko. Keď porovnáme antropológie všetkých filozofických, spoločenských, psychologických systémov s pravoslávnou antropológiou, veľmi ľahko zistíme, aké sú chudobné, ako nezodpovedajú veľkej túžbe človeka po niečom veľmi veľkom a pravdivom v jeho živote. Otcovia Cirkvi vyzdvihli osobnosť človeka a jeho hodnotu na vyššiu úroveň, ako ju chápala grécka filozofia, preto nepozerali na žiadne rozdiely medzi ľuďmi. Ako prvý povýšil dôstojnosť človeka na túto úroveň Ján Zlatoústy v 5. storočí a jeho príklad nasledovali ďalší.

 

Prevzaté z knihy: Zozuľak J.: Ortodoxia a ortopraxia. Prešov 2007.

Pravoslávna antropológia