/ Katechézy - Kázne / Plody apoštolského kázania

Plody apoštolského kázania

Plody apoštolského kázania

 

Práca apoštolov priniesla ovocie a počet kresťanov sa postupne zväčšoval. Židia i pohania prijímali kresťanstvo a dávali sa krstiť. Christove slová úplne zmenili ich život. Tí, ktorí vlastnili majetky, dobrovoľne ich predávali a peniaze dávali do spoločnej pokladnice, aby pomáhali núdznym. Christova láska spájala prvých kresťanov do jednej rodiny a podľa toho ich všetci poznali, že sú Christovi učeníci. Stretávali sa, aby počúvali apoštolov o učení a zázrakoch Isusa Christa, spoločne sa modlili, spievali žalmy, jedli a pristupovali k svätému Prijímaniu. Takéto stretnutia sa nazývali Agapes.

Niektorí ľudia ich obdivovali a hovorili: „Žijú na zemi a správajú sa ako  keby boli anjeli v nebi.“ Našli sa však aj takí, ktorí ich nenávideli a naplnili sa slová Isusa Christa: „Ako prenasledovali mňa, tak budú prenasledovať i vás.“ Prvými prenasledovateľmi boli Židia, ktorí videli, že Christove Evanjelium lásky odsúva Mojžišov zákon na druhé miesto. Ďalej to boli rímski cisári, ktorí kruto prenasledovali kresťanov pre Christove slová o láske, spravodlivosti a rovnosti medzi ľuďmi. Kresťania boli považovaní za nepriateľov štátu, lebo odmietali uctievať cisárov ako bohov, čo sa považovalo za nedodržiavanie zvykov. To bol dôvod, prečo kresťanov považovali za nebezpečných pre Rímsku ríšu. Najprv sa ich snažili presvedčiť slovami a hrozbami, aby sa vzdali svojej viery v Christa, ale keď neuspeli, rozpútali strašné prenasledovania proti kresťanom.

Prenasledovatelia boli zaslepení nenávisťou a sfanatizovali ľudí, ktorí v koloseách a na štadiónoch sledovali mučenia kresťanov. Z tohto obdobia poznáme tisíce mučeníkov, ktorí zotrvali pevní vo svojej viere v Christa a nezlomili sa ani cez najtvrdšie mučenia. Nebáli sa dokonca ani smrti. Celých tristo rokov nepriatelia Christovej viery prenasledovali Jeho Cirkev, ale nepodarilo sa im ju zničiť. Naopak, stávala sa mocnejšou a počet jej veriacich rástol, pretože stála na pevnom základe, ktorým je Isus Christos. Toto obdobie sa v histórii Cirkvi považuje za najžiarivejšie, pretože svedectvo viery podalo tisíce mužov i žien, starých i mladých, ktorí podľa vzoru Christa, prvomučeníka Štefana a svätých apoštolov s odvahou vyznávali pravého Boha a Spasiteľa všetkých ľudí. Stávalo sa, že ľudia, keď videli odvahu kresťanov, volali: „Veľký je Boh kresťanov!“ Podľa ich vzoru aj oni prijímali kresťanstvo a stávali sa mučeníkmi za Christa.

 

Ján Zozuľak

Plody apoštolského kázania