/ Katechézy - Kázne / Pravoslávna cirkev v Japonsku

Pravoslávna cirkev v Japonsku

Pravoslávna cirkev v Japonsku

 

Pravoslávna cirkev uskutočňuje misionársku prácu v rôznych krajinách sveta a pravoslávni misionári okrem Európy kážu Christove Evanjelium v Ázii, Amerike a Afrike. V ich práci im pomáhajú mnohí obetaví spolupracovníci, ktorí tiež hlásajú Božie slovo.

V Japonsku sa pravoslávnymi kresťanmi stali ľudia vďaka ruskému misionárovi Nikolajovi Kasatkinovi, ktorý prišiel do Japonska v roku 1861. Výsledkom jeho neúnavnej a obetavej misijnej práce bolo okolo dvadsať tisíc pokrstených miestnych obyvateľov. Do japonského jazyka preložil Sväté Písmo Novej zmluvy a niektoré bohoslužobné knihy.

Nikolaj Kasatkin zomrel 3./16. februára 1912 a medzi svätých bol zaradený 10. apríla 1970.

Dnes ma Pravoslávna autonómna cirkev v Japonsku okolo 150 cirkevných obcí a 40.000 veriacich. V hlavnom meste Tokio stojí veľký pravoslávny chrám Nikorai-do.

Otec Nikolaj Kasatkin

Otec Nikolaj Kasatkin

Ikona svätého Nikolaja Kasatkina

Ikona svätého Nikolaja Kasatkina

Ján Zozuľak

Pravoslávna cirkev v Japonsku