/ Správy a informácie / Historické míľniky byzantskej filozofie

Historické míľniky byzantskej filozofie

 

 Historické míľniky byzantskej filozofie

V dňoch 28. – 29. septembra 2015 sa na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutoční medzinárodná vedecká konferencia s názvom Historické míľniky byzantskej filozofie.

Konferencia sa bude konať v rámci výskumného projektu zameraného na systematické štúdium dejín byzantského filozofického myslenia a kultúry s cieľom podporiť vedecký a kulturologický výskum z obdobia Východorímskej (Byzantskej) ríše na Slovensku a tiež analyzovať filozofické myslenie Byzancie, ktorá zachránila klasické filozofické a literárne diela antickej literatúry a mala veľký vplyv na rozvoj kultúry v európskom priestore, ako aj v oblastiach, ktoré prichádzali do kontaktu s Byzanciou.

 

Na konferencii budú 4 sekcie:

    a) Dejiny byzantskej filozofie.

    b) Aktuálne otázky Východorímskej (Byzantskej) ríše so zdôraznením vybraných aspektov byzantského  

        filozofického myslenia.

    c) Kontakty medzi východorímskym a stredodunajským priestorom.

    d) Kultúrne diferenciácie vo vnímaní východu a západu.

 

(Zdroj: www.katedrafilozofieffukf.com/pripravujeme3.html)

Historické míľniky byzantskej filozofie