/ Liturgický život / Modlitba pokorného kresťana

Modlitba pokorného kresťana

 

Modlitba pokorného kresťana

 

Christe môj,

Ty najmilší a pokorný, vypočuj ma.

 

Christe môj,

vysloboď ma od túžby, aby si ma vážili,

vysloboď ma od túžby, aby ma vyhľadávali,

vysloboď ma od túžby, aby ma ľutovali,

vysloboď ma od túžby, aby som bol vplyvný,

vysloboď ma od túžby, aby so mnou súhlasili,

vysloboď ma od túžby, aby ma chválili,

vysloboď ma od túžby, aby som dominoval.

 

Christe môj,

vysloboď ma od strachu, že mnou budú pohŕdať,

vysloboď ma od strachu, že na mňa zabudnú,

vysloboď ma od strachu, že mi budú krivdiť,

vysloboď ma od strachu, že ma zosmiešnia,

vysloboď ma od strachu, že ma urazia,

vysloboď ma od strachu, že ma budú podozrievať.

 

Christe môj,

nech iných ľúbia viac ako mňa,

nech si iných vážia viac ako mňa,

nech sú iní úspešní,

nech iným preukazujú úctu.

 

Christe môj,

nech iní dosahujú hodnosti a mne nech ich odoberajú,

nech sa iní uplatňujú a ja nech som podceňovaný,

nech iných chvália a na mňa nech zabudnú,

nech iných odmeňujú a mnou nech opovrhujú.

 

Pane môj,

nech stále pamätám na Tvoje slová:

„Blažení chudobní v duchu, lebo ich je Nebeské kráľovstvo.“

 

Amin.

 

 Modlitba pokorného kresťana