/ Liturgický život / Veľkopôstna modlitba svätého Efréma Sýrskeho

Veľkopôstna modlitba svätého Efréma Sýrskeho

Veľkopôstna modlitba svätého Efréma Sýrskeho

 

Pán a Vládca môjho života,

nedaj mi ducha prázdnoty,

skľúčenosti, panovačnosti

a prázdnovravnosti.

Daruj mi, svojmu služobníkovi,

ducha čistoty, pokory,

trpezlivosti a lásky.

Ó, Pane, Kráľ!

Daj, aby som videl svoje hriechy

a neodsudzoval svojho brata,

lebo si požehnaný na veky vekov.

Amin.

 

Veľkopôstna modlitba svätého Efréma Sýrskeho