/ Katechézy - Kázne / Prečo existuje zlo

Prečo existuje zlo

Prečo existuje zlo

 

 

Na myseľ nám často prichádza závažná otázka: Keď Boh, v ktorého veríme, je dobrý, plný lásky a milosrdenstva voči ľuďom, ako je možné vysvetliť prítomnosť zla vo svete? Prečo existuje toľko zla, ktoré ľuďom komplikuje život? Prečo sú vojny, drogy, zločiny, choroby, smrť a toľko ďalšieho zla, ktoré zo života človeka robí peklo?

Ako je možné vysvetliť, že rozumný človek, ktorý bol stvorený podľa Božieho obrazu, vraždí, vedie vojny, krivdí, koná násilie, kradne, odsudzuje sám seba na smrť pre drogy, alkohol a toľké ďalšie veci, ktoré každý deň vychádzajú najavo?

Odpoveď nám dáva Božie slovo. Človek zle použil slobodu, ktorú mu dal Boh. Tvorcom zla je diabol. Mnohí tomu neveria a myslia si, že je to nejaká rozprávka. Ale diabol je skutočnosť. Ak neexistuje diabol, ako je možné vysvetliť médium, čiernu a bielu mágiu? Ako je možné vysvetliť rôzne formy uctievania Satana, obetovanie ľudí a toľko ďalších prejavov v jeho mene? Ako je možné vysvetliť, že toľko ľudí sa tomu oddáva, aby našlo riešenie svojich problémov?

Príčinou zla je diabol a človek je obeťou diabla. Človek zle použil svoju slobodnú vôľu a teraz je zviazaný v putách zla. Dnes sa zlo rozhojnilo. Vášne, ktoré sa v človeku rozrástli, z neho urobili otroka hriechu. Kvôli nim človek žije bez radosti, pokoja a nádeje. Človek sa vzdialil od prameňa života, ktorým je Boh, a teraz žije v pekle, ktoré si sám vytvoril. Človek sa márne snaží oslobodiť od zla. Ani vzdelanie, umenie, veda, či ľudské zákony nemôžu oslobodiť človeka od zla.

Zlo je zakorenené v srdci človeka, ako povedal Christos: „Zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania.“[1] V prírode existuje neporušiteľný zákon sejby a žatvy. Apoštol Pavol hovorí: „Čo človek rozsieva, to bude aj žať. Lebo kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať rozklad; kto však rozsieva Duchu, z Ducha bude žať večný život.“[2]

Je pravdou, že sejba zla sa v súčasnosti uskutočňuje vo veľkom množstve. Seje sa v školách, prostredníctvom televízie, cez masovokomunikačné prostriedky, v rodine, prostredníctvom malých i veľkých škandálov. Všetci sme boli zamiešaní do zla a teraz žneme výsledky. Rodičia i školy žnú to, čo v dušiach detí siali celé roky. Spoločnosť žne to, čo zasiala do ľudských duší, hlavne mladých ľudí. Teraz zbiera plody, ktoré priniesla táto sejba.

Všetci dvíhame ruky pred zlom v súčasnej dobe. Márne. Rodičia, učitelia, pedagógovia, psychológovia a ďalší zodpovední sa snažia vysvetliť zlo namiesto toho, aby ho obmedzili. Zlo sa každým dňom stále viac a viac rozhojňuje.

Príčiny zla sú omnoho hlbšie. Je to vzdialenie sa človeka od Boha. Chceli sme žiť bez Boha a v dôsledku toho sme sa stali otrokmi svojich vášní. Zlo sa neohraničilo len na človeka, ale rozšírilo sa na prírodu, na celé stvorenie. Znečistili sme vzduch, zem, more. Všetko stoná, kričí, protestuje. Človek sa sám ničí, sám sa zabíja.

Existuje však riešenie: návrat človeka k Bohu, rozhodnutie každého človeka oslobodiť sa od zla, ktoré je v jeho vnútri, aj okolo neho.

 

 

Prevzaté z knihy: P. Panagiotidis: Cesta s Bohom. Kallipetra –

Prečo existuje zlo

[1] Mt 15, 19.

[2] Gal 6, 7 – 8.