/ Čítanie z Evanjelia / Podobenstvo o veľkej večeri

Podobenstvo o veľkej večeri

 

Podobenstvo o veľkej večeri

 

Lk 14, 16 – 24 (zač. 76)

 

On mu povedal: „Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. Keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: „Poďte, už je všetko pripravené.“ A naraz sa všetci začali vyhovárať. Prvý mu povedal: „Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma!“ Druhý povedal: „Kúpil som päť párov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma!“ A ďalší povedal: „Oženil som sa, preto nemôžem prísť.“ Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa pán domu rozhneval a povedal svojmu sluhovi: „Vyjdi rýchlo na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, chromých a slepých!“ Sluha povedal: „Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto.“ Nato pán povedal sluhovi: „Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť ich vojsť, aby sa naplnil môj dom. Lebo hovorím vám, že žiaden z tamtých pozvaných mužov, neokúsi moju večeru.“

 

Podobenstvo o veľkej večeri