/ Čítanie z Evanjelia / Uzdravenie desiatich malomocných

Uzdravenie desiatich malomocných

Uzdravenie desiatich malomocných

Čítanie z Evanjelia na 29. nedeľu

Lk 17, 12 – 19 (zač. 85)

Keď vchádzal do nejakej dediny, stretlo ho desať malomocných mužov, ktorí ďaleko zastali a hlasne kričali: „Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Keď ich uvidel, povedal im: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení. A jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Padol na tvár k Jeho nohám a ďakoval mu. Bol to Samaritán. Ježiš na to povedal: „Neboli očistení desiati? Kde sú ostatní deviati? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a oslavoval Boha?“ A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila.“

Uzdravenie desiatich malomocných