/ Katechézy - Kázne / Sviatok Povýšenia čestného kríža

Sviatok Povýšenia čestného kríža

Sviatok Povýšenia čestného kríža

 

Sviatok Povýšenia čestného kríža je dôležitým sviatkom v pravoslávnom cirkevnom kalendári. Kresťania každý rok na celom svete 14./27. septembra uctievajú kríž nášho Spasiteľa Pána Isusa Christa.

Na čestnom dreve kríža Bohočlovek Isus Christos telesne zomrel a svojou smrťou zničil smrť, aby nám daroval život. A tak sviatok Povýšenia čestného kríža nám dnes pripomína nevysloviteľné víťazstvo Spasiteľa na Golgote.

Pramene cirkevnej histórie svedčia o tom, že sviatok Povýšenia čestného kríža bol ustanovený v dávnych kresťanských dobách. Mohol byť ustanovený samotným cisárom Konštantínom Veľkým na podnet jeho matky svätej Heleny hneď po nájdení čestného kríža v Jeruzaleme okolo roku 330 po Christu.Sviatok Povýšenia čestného kríža

Počiatky úcty k čestnému krížu je potrebné hľadať v prvých kresťanských dobách za čias apoštolov. Listy apoštola Pavla sú plné miest, ktoré vyzdvihujú úlohu kríža pri spáse ľudí. Apoštol Pavol prvý hovoril o tom, že je pyšný na kríž: „Chválim sa iba krížom nášho Pána Isusa Christa, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.“[1]

Christov kríž nás zmieril s nebeským Otcom, od ktorého nás oddelil diabol tým, že oklamal našich prarodičov. Christov kríž nám otvoril Nebeské kráľovstvo, pretože do Jeho ukrižovania peklo (ad) nenásytne pohlcovalo dokonca aj spravodlivých. Kríž má moc a blahodať Christa, ktorý keď bol ukrižovaný, preniesol ju tajomným a nepochopiteľným spôsobom na svoj čestný kríž, ako výstižne uvádza hymnológia Cirkvi.

 

Ján Zozuľak

Sviatok Povýšenia čestného kríža

 

___________

[1] Gal 6, 14.