/ Svätí a starci - Reči / Čo je zázrak

Čo je zázrak

Čo je zázrak

 

Starca Paisija navštívili akísi mladíci, ktorí nežili v blízkosti Cirkvi, ale počuli o starcovi a zo zvedavosti sa na neho prišli pozrieť. Starec ich ponúkol obvyklou vodou a lukumi a sadol si, aby ich vypočul. Mladíci mu povedali:

– Otče, chceme, aby si tu pred našimi očami vykonal zázrak, aby sme aj my uverili v Boha.

A starec im odvetil:

– Počkajte chvíľu.

Vošiel do svojej kélie, priniesol nôž a žartovne im povedal:

– Sadnite si, chlapci, vedľa seba. Odrežem vám hlavy a potom vám ich zázračne prilepím. Len si sadnite ďalej jeden od druhého, aby som ich potom nepomiešal.

Mladíci hneď zareagovali a skríkli:

– Nie! Nerob nám žiaden zázrak!

Na to si k nim starec prisadol a povedal im:

– Ak by Boh chcel, aby ľudia uverili prostredníctvom zázrakov, bolo by to veľmi ľahké, pretože jediným nadprirodzeným zásahom, viditeľným pre všetkých ľudí, by dokázal, aby všetci uverili. Ale Boh nechce, aby ľudia uverili kvôli obdivovaniu Jeho nadprirodzenej moci, ale chce, aby verili a milovali Ho kvôli Jeho nadmernej dobrote.

Nadprirodzenú udalosť, zázrak, Boh nikdy nekoná, aby ukázal svoju moc a aby tak získal prívržencov na svoju stranu. Boh vykoná zázrak vtedy, keď musí nahradiť ľudskú slabosť. Poviem vám príklad, aby ste pochopili, čo mám na mysli:

Ak sa napríklad nachádzame na púšti a potrebujeme rozbiť kameň, snažíme sa nájsť iný kameň, ktorým ho rozbijeme. Keď ho nenájdeme, poprosíme Boha a On vykoná zázrak. Musíme však vedieť, že to, čo je možné vykonať ľudskými silami, prirodzeným spôsobom, musíme pokorne vykonať sami. Ale keď niečo nie je možné vykonať ľudskými silami, obraciame sa k Bohu.

 

Prevzaté z knihy: Jeromonach Christodoulos Svätohorský: Starec Paisij. Prešov 1999.

 

Čo je zázrak