/ Katechézy - Kázne / Začiatok školského roka

Začiatok školského roka

roka

Katka s Marekom sa tešia na začiatok školského roka. Marek mal cez prázdniny vzácnu návštevu, ktorú predstavil svojej kamarátke:

– Katka, toto je môj priateľ Niko z Grécka.

– Ahoj, ako sa máš?

– Dobre. Už sa teším do školy. A ty?

– Ja som sa minulý týždeň s Marekom vrátila z tábora, však Marek? Ozaj, ako sa u vás začína školský rok?

– Prvý deň v škole sa každý rok začína posvätením vody a modlitbami, aby učitelia a žiaci začali nový školský rok s Božím požehnaním. Kňaz si oblečie epitrachiľ a číta modlitby. Bohoslužobná kniha, kríž, misa s vodou, rozvoniavajúca vetvička vasilika, sviečka a kadidlo sú položené na stole.

– Čo je to vasilikos? – začudovane sa opýtala Katka.

– Je to krásne voňajúca rastlina, ktorá sa používa pri požehnaní veriacich posvätenou vodou na hlavu znamením kríža. Vy ju voláte bazalka.

– To je naozaj pekný začiatok školského roka, – dodal Marek.

– Pravdaže, kňaz prosí Boha, – pokračoval Niko vo svojom rozprávaní, – aby daroval zdravie a osvietil žiakov, ktorí začínajú nový školský rok. Prosí Ho tiež, aby posvätil vodu, ktorá dáva život a moc. Do vody v nádobe trikrát ponorí kríž a spieva tropár:

„Zachráň, Pane, svojich ľudí,

A požehnaj svojmu dedičstvu…“

– Počkaj, Niko, – zaradovala sa Katka – veď aj my sme sa minulého roku učili spievať tento tropár. Ja si ho pamätám celý!

Začiatok školského roka– Aj ja, – povedal Marek.

– Tak si ho spolu zaspievajme, – usmial sa Niko a už spieval:

„Zachráň, Pane, svojich ľudí…“

– A čo sa deje ďalej? – netrpezlivo sa opýtala Katka.

– Nuž, potom kňaz berie konárik vasilika, ponorí ho do vody a všetkých, ktorí k nemu prichádzajú pobozkať kríž, pokropí na hlave svätenou vodou. Najprv prichádzajú učitelia, potom žiaci a nakoniec rodičia, ktorí v ten deň prišli do školy. Kňaz každého žehná slovami:

„Mnoho úspechov v tomto školskom roku a Boh nech vás žehná.“

Po tomto zaujímavom rozprávaní Katka s Marekom prezradili Nikovi, ako prežili týždeň v detskom tábore na Slovensku.

Ján Zozuľak

Začiatok školského roka