/ Svätí a starci - Životopisy / Svätá Barbara

Svätá Barbara

Svätá Barbara

 

V dobe strašného prenasledovania kresťanov v 3. storočí pohania nešetrili ani ženy. Potvrdením toho je príklad veľkomučeníčky Barbary, ktorá prejavila veľkú odvahu a hrdinstvo vyznať vieru v Isusa Christa.

Barbara, jediná dcéra bohatého pohana Dioskora v Nikomídii, bola veľmi pekná, bystrá a nadaná žena. Rodičia jej poskytli dobré vzdelanie.

Boh videl jej čisté srdce a dal jej príležitosť spoznať kresťanskú vieru, ku ktorej ju priviedla istá zbožná žena a naučila ju základným kresťanským pravdám. Barbara uverila v Christa a veľmi si Ho zamilovala. V pohanskom prostredí žila „vo všetkej zbožnosti a počestnosti“ (1Tim 2, 2).

Toto jej tajomstvo však nezostalo dlho ukryté. Raz sa konal nejaký pohanský sviatok a otec ju zobral na slávnosť. Skromná a cnostná Barbara mu vtedy prezradila svoje veľké tajomstvo, že je kresťankou. Keď Dioskoros počul, že jeho dcéra je kresťanka, veľmi sa rozčúlil, pretože to považoval za urážku. Schytil meč a chcel ju zabiť, ale Barbare sa podarilo utiecť do lesa. Fanatický pohan Dioskoros začal zúrivo prenasledovať svoju dcéru po lesoch a jaskyniach, kde sa ukrývala. Keď sa mu podarilo chytiť ju, opýtal sa jej:

– Trváš na svojom kresťanskom presvedčení?

Ona mu pokojne odpovedala:

– Nikdy nezapriem pravého Boha!

Nemilosrdný a bezcitný otec vydal svoju vlastnú dcéru krutému prenasledovateľovi kresťanov Markianovi, ktorému sa nepodarilo vábivými spôsobmi zmeniť jej vieru. Nariadil, aby ju nemilosrdne bili. Horúcim železom pálili jej telo a mučili ju rôznymi spôsobmi. Barbara nemyslela na bolesť, pretože vedela, že toto všetko pominie. Napriek strašným mučeniam zostala pevná vo viere v Christa. Myslela len na to, že čoskoro odíde k Christovi, svojmu Vysloboditeľovi. Nakoniec ju uvrhli do väzenia, kde Boh vyliečil jej rany a posilnil ju v odvahe. Panovník ju chcel potupiť a nahú verejne ponížiť, ale keď jej zobliekali šaty, na jej tele nevideli žiadne rany. Mučitelia pochopili, že jej výdrž je nevyčerpateľná. Po tomto zázraku krutý Markian nariadil sťať Barbare hlavu. Najstrašnejšie bolo to, že úlohy kata sa bez váhania ujal jej vlastný otec. Vo chvíli, keď vykonal tento strašný zločin, zasiahol ho blesk a mŕtvy padol na zem.

Svätá veľkomučeníčka Barbara zomrela za Christa a pripojila sa k mnohým mučeníkom prvotnej Cirkvi. Pre kresťanov sa stala príkladom cnostného života, lásky a neochvejnej viery v Boha. Jej pamiatku si pripomíname 4./17. decembra.

 

Ján Zozuľak

Svätá Barbara