/ Správy a informácie / Púť zo Stropkova do Ladomirovej

Púť zo Stropkova do Ladomirovej

 

Drahí bratia a sestry v Christu!

V sobotu 10. septembra 2022

vás srdečne pozývame na

mládežnícku púť zo Stropkova do Ladomirovej.

 

Program púte:

6:45 hod. – svätá liturgia v chráme Položenia rizy Presvätej Bohorodičky v Stropkove

8:45 hod. – beseda na tému Sebaobetovanie v živote pravoslávneho kresťana

9:15 hod. – moleben

10:15 hod. – odchod zo Stropkova do Ladomirovej

 

PCO Stropkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Púť zo Stropkova do Ladomirovej