/ Svätí a starci - Svedectvá / Svedectvo o Svätej Hore Atos

Svedectvo o Svätej Hore Atos

Svedectvo o Svätej Hore Atos

 

Po tridsiatich rokoch na naliehanie priateľov a blízkych som sa rozhodol vyrozprávať pravdivý príbeh z môjho putovania po Atose a priblížiť čitateľom svoje zážitky a duchovné stretnutia s veľkými starcami. Pri týchto jednoduchých a osvietených mužoch som pochopil, čo znamená Evanjelium v praxi.

Počas pätnástich návštev Atosu, jedného z výbežkov polostrova Chalkidiki, ktorého úradný názov je Svätá Hora (Άγιον Όρος), som na vlastné oči videl, že mnísi sa riadia múdrymi slovami, ktoré mi hneď pri mojej prvej návšteve monastiera Filoteu povedal jednoduchý mních Geórgios: „Najprv sa staň askétom a potom učiteľom.“

Dostal som požehnanie stretnúť sa s múdrymi svätohorskými starcami, za ktorými každodenne prichádzali stovky ľudí z celého sveta, aby im ukázali správny smer života. Počas písania tejto knihy sa mi zdá až neuveriteľné, že som navštevoval toto sväté miesto v období, kedy na Svätej Hore žili viacerí askéti, ktorých konštantínopolský patriarchát neskôr zaradil medzi svätých. Sú to svätý Porfýrios Kausokalyvský, kanonizovaný 27. novembra 2013, svätý Paisij Svätohorský, kanonizovaný 13. januára 2015, svätý Sofrónij Essexský, kanonizovaný 27. novembra 2019 a svätý Efrém Katunakský, kanonizovaný 9. marca 2020. Podobne aj mnohí ďalší askéti, ktorí sa vyznačovali svätosťou života, výrazne pozdvihli túto mníšsku republiku a duchovne pomohli mnohým pútnikom.

Najviac sa mi do pamäte vryl môj prvý a najdlhší pobyt na Svätej Hore Atos. Počas neho som sa zoznámil so svätými starcami Paisijom Svätohorským a Efrémom Filotejským (Arizonským). Vďaka stretnutiu s mníchom Geórgiom v monastieri Filoteu som si našiel skúseného duchovného otca menom Štefan, ktorý ma duchovne vedie už tridsať rokov.

Svoj pravdivý príbeh som sa rozhodol napísať preto, aby som sa podelil so zážitkami a skúsenosťami, ktoré bežný človek len tak ľahko nezíska. Niekto by mohol povedať, že som mal šťastie byť v správnom čase na správnom mieste. Ja som však presvedčený, že to bolo Božie riadenie, ktoré mi odhalilo mnohé zákutia Atosu a odkrylo neobyčajné bohatstvo svätohorských monastierov. Veľa som sa rozprával s mníchmi, ktorí mi ochotne odpovedali na moje niekedy možno až naivné otázky, a vďaka tomu som sa veľa dozvedel.

Poďte sa spolu so mnou prejsť po Atose, okúsiť nezvyčajné prírodné krásy tohto civilizáciou nedotknutého prostredia a načrieť do historického i súčasného bohatstva tejto rajskej záhrady, ktorá sa od nepamäti nazýva Záhradou Presvätej Bohorodičky.

 

Ján Zozuľak

Úvod z knihy Dotyk neba – potulky po Atose. Bratislava 2020.

Svedectvo o Svätej Hore Atos