/ Svätí a starci - Svedectvá / Zrekonštruovaná podoba svätého Nikolaja (Mikuláša)

Zrekonštruovaná podoba svätého Nikolaja (Mikuláša)

 Zrekonštruovaná podoba svätého Nikolaja (Mikuláša)

 

 

Vedci podľa ostatkov svätého Nikolaja (Mikuláša) zrekonštruovali tvár tohto veľkého svätca. Ruskí vedci na základe archeologického, anatomického a antropologického výskumu vytvorili skutočnú podobizeň svätého Nikolaja, konkrétne výšku, dokonca aj farbu a črty jeho tváre. Navyše, presne určili choroby, na ktoré trpel počas života. Antropologické štúdium ostatkov potvrdilo, že svätý Nikolaj nejedol mäso, ale len rastlinnú potravu. Bol vysoký 1,67 m.

Ruskí vedci použili moderné metódy počítačovej vedy a pokúsili sa zrekonštruovať podobu svätého Nikolaja, ako je vidieť na fotografii. Pre tento účel bol otvorený jeho hrob v talianskom meste Bari. Príslušný znalecký posudok vykonal profesor Luigi Martinο, ktorý zrekonštruoval tvár svätého Nikolaja podľa jeho lebky.

Profesor Martinο došiel k záverom týkajúcich sa chorôb svätého Nikolaja. Konkrétne, kĺby sú poškodené, chrbtica a kosti hrudníka svedčia o tom, že bol mučený vo väzení. Röntgenové vyšetrenie lebky odhalilo silné vnútorné zúženie lebečnej dutiny (lebky). Profesor Martino sa domnieva, že tieto zmeny boli spôsobené dlhodobým pobytom svätého Nikolaja v chladnom a vlhkom väzení, v ktorom bol takmer dvadsať rokov. Na základe štúdia ostatkov došiel k záveru, že tvár svätého Nikolaja, ktorá je zobrazovaná na ikonách, sa dokonale zhoduje so zovňajškom pochovanej osoby (svätého Nikolaja).

Podľa zrekonštruovanej tváre na základe lebky bolo zistené, že pochádzal z oblasti Stredozemného mora, kde charakteristickými znakmi ľudí je stredná postava, tmavá pokožka, vysoké čelo, viac ohnutý nos, vyčnievajúce lícne kosti a brada.

http://orthodoxie.com/des-savants-ont-reconstitue-le-visage-de-saint-nicolas/

 

Zrekonštruovaná podoba svätého Nikolaja (Mikuláša)