/ Články a štúdie / Termín byzantská filozofia

Termín byzantská filozofia

Termín byzantská filozofia

 

Prvé syntetické historické predstavenie byzantskej filozofie prinieslo do vedeckých kruhov nový termín „byzantská filozofia“, ktorý na akademickej pôde vyvolal reakcie, hlavne medzi teológmi. Príznačné je hodnotenie profesora Kappodistriasovej univerzity v Aténach D. Balánosa, ktorý sa pri prezentácii Tatakisovej knihy v Aténskej akadémii vied opýtal: „Existuje v Byzancii v doslovnom význame filozofia, keď sa filozofia, až na niekoľko výnimiek, označuje za slúžku teológie?“ V tejto otázke je vyjadrené dlhoročné podceňovanie byzantskej filozofie, ovplyvnené západnými autormi, podľa ktorých „história antickej gréckej filozofie končila u stoikov a novoplatonikov, nasledovalo 1200-ročné prázdno neprítomnosti gréckeho filozofického slova, pričom na jeho historické pokračovanie si činil nárok Západ počnúc od renesancie“. Našej pozornosti nesmie uniknúť, že v protiklade so západným chápaním filozofie ako slúžky teológie (ancilla theologiae) sa v Byzancii filozofia nikdy nechápala ako slúžka teológie.

 

(Zdroj: www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2013/9/790-799.pdf)

Termín byzantská filozofia