/ Svätí a starci - Reči / Čistota duchovného otca

Čistota duchovného otca

 

Čistota duchovného otca

Ak duchovný otec neočistí najprv svoje vášne, nemôže uzdravovať vášne iných, preto nás Gregor Teológ vyzýva, aby sme sa neukázali ako zlí maliari dobrej cnosti, pretože potom sa na nás naplnia slová známeho príslovia, ktoré hovorí: uzdravuje iných a sám je naplnený ranami. To znamená, že duchovný otec má byť dokonalejší v cnostiach a osvietený Svätým Duchom, aby mohol zdokonaľovať a privádzať k osvieteniu aj iných, pretože nemôže odovzdať iným to, čo sám nezíska. V tejto súvislosti sú jasné slová Nikodíma Svätohorského, ktorý hovorí: „Nestačí mať len jeden dar Svätého Ducha, ale je potrebné, aby si od Boha prosil, aby ti dal dvojnásobný (ak nie mnohonásobný) dar Svätého Ducha, podobne ako Elizej prosil od Eliáša: Nech spočinie na mne dvojnásobok tvojho ducha.[1] Tak budeš môcť viesť seba aj iných.“

 

Nikodím Svätohorský

Čistota duchovného otca

[1] 2Kr 2, 9.