/ Svätí a starci - Reči / O pôste

O pôste

O pôste

 

Svätí Otcovia, naplnení Svätým Duchom, ustanovili pôsty pre duševný aj telesný úžitok. Očakávanie sviatku tými, ktorí sa nepostia, neprináša takú veľkú radosť, ako tým, ktorí sa pripravujú nielen telesným, ale aj duševným pôstom. Keď sa zdržiavame od niektorých druhov potravy, je nevyhnutné zdržiavať sa aj od vášní.

 

Starec Makárij Optinský

O pôste