/ Svätí a starci - Reči / Poučenie Serafima Sarovského o viere

Poučenie Serafima Sarovského o viere

Poučenie Serafima Sarovského o viere

 

Podľa učenia ctihodného Antiocha viera je počiatkom nášho zjednotenia s Bohom. Skutočne, veriaci je kameň vytesa­ný blahodaťou Svätého Ducha pre Boží chrám, ktorý sa buduje mocou Christa a blahodaťou Svätého Ducha. Musíš veriť v Bo­ha, „že Boh existuje a že sa odplatí tým, ktorí Ho hľa­dajú“[1].

„Viera bez skutkov je mŕtva.“[2] Skutky viery sú láska, pokoj, zhovievavosť, dobrota, pokora, nesenie svojho kríža a život vo Svätom Duchu. Len takáto viera je pravá. Viera bez skutkov nie je skutočná. Kto pravdivo verí, určite koná aj dobré skutky.

 

Prevzaté z knihy: ZOZUĽAK, J.: Ctihodný Serafim Sarovský. Užgorod 2009.

 

Poučenie Serafima Sarovského o viere

[1] Žid 11, 6.

[2] Jak 2, 26.