/ Správy a informácie / Posvätenie vojenského cintorína vo Veľkrope

Posvätenie vojenského cintorína vo Veľkrope

Posvätenie vojenského cintorína vo Veľkrope

 

V piatok 28. septembra 2018 bol v obci Veľkrop posvätený a širokej verejnosti sprístupnený vojenský cintorín z I. svetovej vojny, na ktorom je pochovaných 8662 vojakov rakúsko-uhorskej i ruskej armády. Posvätenie cintorína za účasti viac ako 300 hostí vykonal Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska. Na pietnej spomienke, súčasťou ktorej bolo vysadenie dvoch dubov, sa zúčastnili významní hostia z mnohých organizácii na Slovensku i v zahraničí.

Obnovu tohto najväčšieho vojenského cintorína na Slovensku začala obec Veľkrop realizovať v roku 2007 a od roku 2010 úzko spolupracovala s Klubom vojenskej histórie Beskydy. Podieľalo sa na nej viac ako 200 dobrovoľníkov rôznych vekových skupín z Maďarska, Poľska, Českej republiky a z rôznych kútov Slovenska, medzi nim aj členovia Slovenského zväzu vojakov z Humenného.

Klub vojenskej histórie Beskydy pri rekonštrukcii tohto vojenského cintorína vychádzal z dobových nákresov a náčrtov. Pri jeho obnove sa použili prírodné materiály, vybudovali sa chodníky, zvýraznili sa hrobové miesta a pristúpilo sa tiež k stavbe centrálneho pamätníka, osadeniu dubových krížov, ako aj k vybudovaniu oplotenia.

Na záver zazneli salvy a celá slávnosť sa niesla v duchu vzdania úcty všetkým padlým vojakom, ale aj tým, ktorí nemalou mierou prispeli k obnove tohto vojenského cintorína.

Piatok 28. septembra 2018 bol zároveň prvým dňom, kedy bol vojenský cintorín vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

 

Marián Prokopič

Posvätenie vojenského cintorína vo Veľkrope