/ Svätí a starci - Reči / Poznajte pravdu

Poznajte pravdu

 

Poznajte pravdu

 

Ľudia konajú zlo a vysmievajú sa z každého dobrého skutku, pretože nepoznajú pravdu, ani ju nehľadajú, ani po nej netúžia. Sú otrokmi zla, svojich zlých myšlienok, svojich zlých túžob a návykov. Christos hovorí: „Poznajte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Keď ľudia spoznajú pravdu, budú sa radovať z každého dobrého skutku, ale najprv musia prestať byť otrokmi diabla, ktorý je otcom zla. Len tak získajú Božiu slobodu a budú vedieť rozlišovať dobro a zlo. Len tak je možné pochopiť, aký význam má pravda pre slobodu v Christu. Čím hlbšie pochopíme pravdu, tým viac môžeme od ľudí znášať nenávisť, ohováranie a zosmiešňovanie.

 

Prevzaté z knihy: Zozuľak, J.: Nikolaj Velimirovič, Nový Zlatoústy. Prešov 2003.

 

Poznajte pravdu