/ Svätí a starci - Svedectvá / Skúsenosť v lietadle

Skúsenosť v lietadle

Skúsenosť v lietadle

 

V roku 1977 na pozvanie miestnej Cirkvi starec Paisij navštívil Austráliu spolu s igumenom monastiera Stavronikita, otcom Vasilijom, aby duchovne pomohol Grékom tamojšej Pravoslávnej cirkvi.

Vyrozprával: „Keď sme leteli lietadlom, na chvíľu som niečo pocítil vo svojom vnútri. Opýtal som sa, aká krajina je pod nami. Bola to Sýria. Má veľkú blahodať kvôli askétom, ktorí žili v jej púšťach. To isté som pocítil aj nad Svätými miestami (nad Jeruzalemom).

Neskôr som pocítil chlad, démonské žiarenie. V reproduktoroch lietadla som počul oznam, že letíme nad Pakistanom.

V Austrálii som pocítil, že toto miesto ešte nebolo posvätené mučeníckou krvou a potom ctihodných, ale posvätí sa.“

Jeho hostiteľom bol otec Ján Limogiánnis v Melbourne. Cez deň pripravoval ľudí na spoveď. Dcéra otca Jána, Déspina, spomína: „Bol to múdry človek. Vedel o tvojich problémoch skôr, ako si mu o nich povedala. Celý príjemne voňal, aj izba, v ktorej býval. Moja chorľavá matka hovorila: ‚Máme v našom dome svätého, ktorý ho žehná. Keď chodí, nepočuješ jeho kroky. Je to anjel bez krídel. V tvári má Božiu blahodať. Odo dňa, keď prišiel do nášho domu, cítim sa celkom dobre. Dávam mu čisté uteráky, ale nepoužíva ich. Má svoj malý ručníček, do ktorého si utiera tvár, ale aj tak vydáva príjemnú vôňu.‛

Radil nám, aby sme boli pokorní, aby sme sa modlili a prosili dobrého Boha, aby riešil naše problémy, aby sme sa nesnažili riešiť ich sami, pretože ich ešte viac zamotáme. Moja matka si nechala ako ochranu deku, ktorou sa starec zakrýval. Keď bola chorá, zabaľovala sa do nej a cítila na sebe bohatú Božiu blahodať.“

 

Prevzaté z knihy: Isaak, Jeromních: Život starca Paisija Svätohorského. Bratislava 2013

 

Skúsenosť v lietadle