/ Liturgický život / Modlitby k svätému Paisijovi Svätohorskému

Modlitby k svätému Paisijovi Svätohorskému

 

 Modlitby k svätému Paisijovi Svätohorskému

 

 

 

Tropár hl. 3:

 

Ako nádoba svätého Ducha

a voňavý kvet Raja

si sa ukázal, Paisij,

a v askéze zreteľne rovnako zápasiaci

ako ctihodní otcovia Atosu.

Otče ctihodný, pros Christa Boha,

aby svetu daroval Božiu milosť.

 

 

 

Kondak hl. 8:

 

Vo svätej záhrade Panny,

s komboskini, krížom a svetlom svojej lampady,

bojoval si proti tme hriechu

a svietil ako najjasnejšia hviezda,

vrúcne ťa volajú a uctievajú tí,

ktorí sa k tebe modlia.

Raduj sa, otec Paisij.

 

Modlitby k svätému Paisijovi Svätohorskému