/ Katechézy - Kázne / Pokrov Presvätej Bohorodičky

Pokrov Presvätej Bohorodičky

Pokrov Presvätej Bohorodičky

 

 

Cirkev stále oslavovala Presvätú Bohorodičku ako ochrankyňu a zástankyňu kresťanov, ktorá sa svojimi modlitbami prihovára pred Bohom za nás hriešnych. Pomoc Presvätej Bohorodičky sa veľakrát prejavila v rôznych situáciách jednotlivcom i skupinám ľudí, v mieri aj počas vojny, v osamelej púšti aj vo veľkých mestách.

Udalosť, ktorú si Pravoslávna cirkev pripomína a oslavuje na sviatok Pokrova Presvätej Bohorodičky, dokazuje túto neustálu ochranu kresťanov Božou Matkou. Prvého októbra 911, počas panovania cisára Leva Múdreho (alebo Filozofa), sa vo Vlachernskom chráme Presvätej Bohorodičky v Konštantínopoli konalo celonočné bdenie. Chrám bol plný veriacich. V zadnej časti chrámu stál svätý Andrej, blázon pre Christa, spolu so svojim učeníkom Epifanom. O štvrtej hodine ráno sa Presvätá Bohorodička zjavila nad ľuďmi s roztiahnutým závojom (omoforom) na rukách, akoby ich ním pokrývala. Mala oblečený prekrásny odev a celá žiarila nevysloviteľnou žiarou, obklopená apoštolmi, mučeníkmi a ctihodnými svätcami. Keď svätý Andrej videl zjavenie, ukázal rukou blaženému Epifánovi a opýtal sa ho:

– Vidíš Kráľovnú a Pannu ako sa modlí za celý svet?

Epifan odpovedal:

– Áno, otče, vidím to a bojím sa!

Na základe tejto udalosti bol ustanovený sviatok Pokrova Presvätej Bohorodičky, aby nám pripomínal ustavičnú ochranu Presvätej Bohorodičky. Tento sviatok nám pripomína aj to, že Božia Matka nám stále pomáha, keď sa k nej v modlitbách obraciame.

 

Nikolaj Velimirovič: Prológ. Linc 2001

Pokrov Presvätej Bohorodičky