/ Články a štúdie / Filozofia podľa Jána Damaského

Filozofia podľa Jána Damaského

Filozofia podľa Jána Damaského

 

Definície filozofie podobné tej, ktorú formuloval Konštantín Filozof, sa nachádzajú v mnohých príručkách, ktoré sa v tom čase používali na univerzite v Konštantínopoli. Pri objektívnom posudzovaní Konštantínovej definície filozofie sa však nezaobídeme bez hlbšej znalosti dobovej teológie, pretože okrem podobných príručiek byzantské filozofické myslenie v 6. storočí výrazne ovplyvnila grécka scholastika a v 8. storočí Dialektika Jána Damaského, v ktorej píše:

  1. Filozofia je poznanie súceho ako súceho, teda poznanie prirodzenosti súcien. A ďalej. 2. Filozofia je poznanie božských a ľudských vecí, teda viditeľných a neviditeľných. 3. Filozofia je ďalej premýšľanie o smrti z vôle a z prirodzenosti. Lebo život je dvojaký; prirodzený, ktorý žijeme, a dobrovoľný, pri ktorom sa udržiavame v terajšom živote s veľkým úsilím. Aj smrť je dvojaká, prirodzená, ktorá je oddelením duše od tela, a dobrovoľná, v ktorej, keď opovrhneme terajším životom, ponáhľame sa prejsť do budúceho. 4. Filozofia je ešte pripodobnenie sa Bohu. Bohu sa pripodobňujeme múdrosťou, teda pravým poznaním dobra, a spravodlivosťou, ktorá sa dáva každému rovnako, a nestrannosťou v posudzovaní, ale aj svätosťou, ktorá prevyšuje spravodlivosť, teda dobro je to, keď niekto koná dobrý skutok tým, ktorí mu konajú bezprávie. 5. Filozofia je umenie umení a veda vied. Teda filozofia je počiatkom každého umenia, lebo prostredníctvom nej bolo nájdené každé umenie a každá veda. Nuž, podľa niektorých sa umenie v niektorých veciach mýli, ale veda sa v ničom nemýli, avšak jediná filozofia sa nemýli. Podľa iných umenie je to, čo sa robí rukami, ale veda je každé rozumové umenie, ako napríklad gramatika, rétorika a im podobné. 6. Filozofia je tiež láska k múdrosti. Pravou múdrosťou je Boh, preto pravá filozofia je láska k Bohu.

 

(Zdroj: www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2013/9/790-799.pdf)

 

Filozofia podľa Jána Damaského