/ Svätí a starci - Reči / Dobrý kresťan

Dobrý kresťan

Dobrý kresťan

 

„Dobrý kresťan nekoná dobro pre svoj úžitok, napríklad, aby dostal odmenu alebo veniec, alebo aby sa nedostal do pekla, alebo aby sa dostal do Raja. Robí to len preto, lebo ho miluje a dáva mu prednosť pred zlom. Všetko ostatné je prirodzeným následkom dobra a vchádza do duše bez toho, aby po tom túžila. Len takto sa dobro vyznačuje vznešenosťou. V opačnom prípade je to obchodnícky poriadok: Čo mi dáš, ak budem konať toto? alebo: Robím toto a ty mi daj tamto!“

 

Prevzaté z knihy: Jeromních Christodoulos Svätohorský. Starec Paisij. Bratislava 2015

 

Dobrý kresťan