/ Katechézy - Kázne / Život prvých kresťanov

Život prvých kresťanov

Život prvých kresťanov

 

Práca apoštolov priniesla ovocie a počet kresťanov sa postupne zväčšoval. Židia i pohania prijímali kresťanstvo a dávali sa krstiť. Christove slová úplne zmenili ich život. Tí, ktorí mali majetky, dobrovoľne ich predávali a peniaze dávali do spoločnej pokladnice, aby pomáhali tým, ktorí mali núdzu. Christova láska spájala prvých kresťanov do jednej rodiny a podľa toho ich všetci poznali, že sú Christovi učeníci. Stretávali sa, aby počúvali apoštolov o učení a zázrakoch Isusa Christa, spoločne sa modlili, spievali žalmy, jedli a pristu­povali k svätému Prijímaniu. Takéto stretnutia sa nazývali Agapes.

Niektorí ľudia ich obdivovali a hovorili: „Žijú na zemi a správajú sa ako keby boli anjeli na nebi.“ Ale našli sa aj takí, ktorí ich nenávideli a tak sa naplnili slová Isusa Christa: „Ako prenasledovali mňa, tak budú prenasledovať aj vás.“ Prvými prenasledovateľmi boli Židia, ktorí videli, že Christove Evanjelium lásky odsúva Mojžišov zákon na druhé miesto. Ďalej to boli rímski cisári, ktorí kruto prenasledovali kres­ťanov pre Christove slová o láske, spravodlivosti a rovnosti medzi ľuďmi. Kresťania boli považovaní za nepriateľov štátu, lebo odmietali uctievať cisárov ako bohov. To bolo považované za nedodržiavanie zvykov a veľmi nebezpečné pre Rímsku ríšu. Najprv sa kresťanov snažili presvedčiť slovami a hrozbami, aby prestali veriť v Christa, ale keď sa nedočkali výsledku, rozpútali strašné prenasledovania.

Prenasledovatelia kresťanov boli zaslepení nenávisťou a sfanatizovali ľudí, ktorí v koloseách a na štadiónoch sledovali mučenia kresťanov. Z toho obdobia poznáme tisíce muče­níkov, ktorí zotrvali pevní vo svojej viere v Christa a nezlomili sa ani cez najtvrdšie mučenia. Nebáli sa dokonca ani smrti. Tristo rokov nepriatelia Christovej viery prenasledovali Jeho Cirkev, ale nepodarilo sa im ju zničiť. Naopak, stávala sa mocnejšou a počet jej veriacich rástol, pretože stála na pevnom základe, ktorým je Isus Christos. Toto obdobie je najžiarivejšie v histórii Cirkvi, lebo svedectvo viery podalo tisíce mužov i žien, starých i mladých, ktorí podľa vzoru Christa, prvomučeníka Štefana a svätých apoštolov s odvahou vyznávali pravého Boha a Spasiteľa všetkých ľudí. Pohania, keď videli odvahu kresťanov, volali: „Veľký je Boh kresťanov!“ Aj oni sa následne stávali kresťanmi a mučeníkmi za Christa.

 

Ján Zozuľak

Život prvých kresťanov