/ Správy a informácie / Čestný doktorát arcibiskupovi Dimítrijovi

Čestný doktorát arcibiskupovi Dimítrijovi

 

Čestný doktorát arcibiskupovi Dimítrijovi

 

Dnes uplynulo presne desať rokov od udelenia čestného doktorátu doctor honoris causa Jeho Eminencii prof. Dr. Dimítriovi, americkému arcibiskupovi, pri príležitosti osláv 60. výročia vzniku Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Vedecko-výskumné aktivity arcibiskupa Dimítria a publikačné výstupy sú orientované na štúdium biblických náuk a otázok, spojených s objasnením právd Svätého Písma v súvislosti so súčasnými spoločenskými potrebami. Prof. Dimítrios pri svojej práci vynikajúco využíva aj svoje bohaté cirkevné skúsenosti. Jeho vedecko-výskumné pôsobenie je rozsiahle a činorodé. Vedným odborom pre udelenie titulu doctor honoris causa na Prešovskej univerzite v Prešove, na návrh vtedajšieho dekana Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, prof. ThDr. Jána Zozuľaka, PhD., bol odbor pravoslávna teológia.

Prešovská univerzita v Prešove v mene celého Slovenska vyjadrila návrhom na udelenie titulu doctor honoris causa vďaku človeku, ktorý obetuje svoj čas a sily na významnú vedeckú prácu v prospech teológov i širšej odbornej verejnosti. Svoje vedomosti odovzdával študentom teológie a využíval ich pri rôznych ekumenických a medzicirkevných dialógoch, či na vedeckých konferenciách. Podieľal sa aj na tom, aby sa všetky teologické poznatky, ktoré majú celosvetový význam, dostali aj na Slovensko. Jeho prínos je zvlášť citeľný v súčasnej ekonomickej a spoločenskej kríze, v ktorej pomáha ľuďom nielen teoreticky, ale aj prakticky.

 

Zdroj: https://www.goarch.org/-/archbishop-demetrios-concludes-visit-to-the-orthodox-church-of-slovakia

Čestný doktorát arcibiskupovi Dimítrijovi