/ Články a štúdie / Byzantská filozofia na Slovensku

Byzantská filozofia na Slovensku

Byzantská filozofia na Slovensku

 

Na Slovensku je byzantská filozofia málo prebádaná. Seriózne štúdium byzantskej filozofie komplikuje skutočnosť, že nielen v slovenskom jazyku, ale ani v cudzojazyčnej literatúre nenájdeme veľa kvalitných monografií zaoberajúcich sa touto problematikou. Hoci o rôznych obdobiach filozofie, o filozofických školách či smeroch stále vychádzajú nové monografie, byzantská filozofia zostáva na periférii vedeckého bádania. A. de Libera začína prvú kapitolu svojej knihy La philosophie médiévale hodnotením vedeckého vývoja štúdia byzantskej filozofie a hovorí, že „byzantská filozofia bola a je väčšinou ignorovaná a nepochopená a nie je študovaná do hĺbky. Toto konštatovanie je dostatočným impulzom na to, aby sme nielen kriticky posudzovali absenciu vedeckého skúmania tejto problematiky na Slovensku, ale aby sme predovšetkým iniciovali seriózny záujem o štúdium byzantskej filozofie, ktorá si zaslúži pozornosť aj v slovenských vedeckých kruhoch. Diela byzantských autorov sú písané v gréckom jazyku, preto je prirodzené, že predpokladom pochopenia byzantskej filozofie je schopnosť čítať tieto texty v origináli. Neznalosť gréckeho jazyka je najväčšou prekážkou štúdia byzantského myslenia, preto sa na Slovensku byzantskej filozofii venuje len veľmi málo priestoru.

 

(Zdroj: www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2013/9/790-799.pdf)

Byzantská filozofia na Slovensku