/ Katechézy - Kázne / Čo je pokánie

Čo je pokánie

Čo je pokánie

 

Pokánie je vyhnanie hriechu z duše človeka. Vo svojom dome máme nájomníka a chceme, aby odišiel, ale on neodchádza, pretože získal isté práva. Čo musíme urobiť? Vyhnať ho. Obrátime sa na spravodlivosť a vyháňame ho. To isté sa deje aj s hriechom, ktorý prebýva v nás. Je tu nájomník, ktorý získal určité práva a my sa ho chceme zbaviť, ale on neodchádza. Je potrebné vyhnať ho a to sa uskutočňuje pokáním človeka. Len pokánie nás môže oslobodiť od hriechu.

Mnohí ľudia nečinia pokánie a majú rôzne výhovorky. Prečo by som sa kajal, veď som dobrý človek, neukradol som, nesmilnil som, nescudzoložil som, naopak, konám aj veľa dobrého. Všetko toto môže byť pravdivé, ale neospravedlňuje ma to pred Bohom.

Možno si nezabil zbraňou, ale mohol si zabiť jazykom, keď ohováraš, osočuješ, klameš a klebetíš o inom, keď zabíjaš svoje dieťa potratom. Čo si mal urobiť, aby to nebola vražda?

Mnohí ľudia nečinia pokánie a myslia si, že sú takí hriešni, že nie je možné, aby ich Boh prijal. Je to však lož diabla, ktorý nenávidí človeka a nechce jeho spásu. Pán povedal: „Nevyženiem von toho, kto ku mne prichádza.“ Božie milosrdenstvo je také veľké a Jeho láska je taká nekonečná, že všetko objíma. Neexistuje hriech, ktorý by milosrdný Boh nemohol odpustiť.

 

Prevzaté z knihy: P. Panagiotidis: Cesta s Bohom. Kallipetra – Rachis Veroias, Grécko 2001.

 

Čo je pokánie