/ Správy a informácie / Pozvánka na chrámový sviatok do Ladomirovej

Pozvánka na chrámový sviatok do Ladomirovej

Pozvánka na chrámový sviatok do Ladomirovej

 

Pravoslávna cirkevná obec v Ladomirovej vás pozýva na slávnostné bohoslužby v česť sviatku sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa, ktoré sa uskutočnia v sobotu 12. septembra a v nedeľu 13. septembra 2015.

Program sa začne v sobotu o 16:00 hodine panychídou na vojenskom cintoríne a pri hrobe archimandritu Sávu. Posvätenie vody pri studni sa uskutoční o 17:00 hodine a bohoslužby budú ďalej pokračovať celonočným bdením. Okrem iných bohoslužieb sa bude slúžiť Akafist pred ikonou Počajevskej Božej Matky, Akafist svätému Jánovi Krstiteľovi a Akafist svätému Pantelejmonovi. Zavŕšením bohoslužieb bude svätá liturgia so svätou Eucharistiou.

Pri príležitosti tohto sviatku sa uskutoční púť zo Stropkova do Ladomirovej.

 

Pravoslávna cirkevná obec v Ladomirovej

 

 

 Pozvánka na chrámový sviatok do Ladomirovej