/ Svätí a starci - Svedectvá / Diokleciánova manželka kresťankou

Diokleciánova manželka kresťankou

Diokleciánova manželka kresťankou

 

Cisár Dioklecián prikázal, aby Juraja mučili, ale jeho manželka Alexandra ho prosila, aby Juraja prepustil na slobodu. Cisár sa domnieval, že jeho manželka sa nemôže pozerať na mučenie, preto jej navrhol, aby sa vrátila do paláca. V tej chvíli Alexandra prekvapila prítomných, pretože pred všetkými vyznala svoju vieru v Isusa Christa a stala sa kresťankou. Bol to veľký škandál. Dioklecián sa zľakol, že kresťania dostanú odvahu, preto okamžite vydal príkaz uväzniť cisárovnú, ktorá si pokojne vypočula rozsudok, a povedala svojmu manželovi:

„Ľutujem ťa, pretože za nespravodlivé prenasledovanie a nevinné prelievanie krvi kresťanov sa na tvoju hlavu i na naše deti hromadí veľa problémov.“

Po týchto slovách ju odviedli do väzenia, kde sa úprimne modlila k Pánovi a prosila Ho, aby si jej manžel nepošpinil ruky jej krvou. Boh vypočul jej prosby a v deň, kedy mal byť veľkomučeník Juraj sťatý, cisárovnú Alexandru našli mŕtvu v jej väzenskej cele.

Cisár Dioklecián považoval Juraja za zodpovedného za smrť svojej manželky, preto sa znovu rozhodol vystaviť ho mučeniu. Prikázal rozpáliť v ohni kovové topánky s klincami a obuť do nich Juraja. Viedli ho do väzenia a neľútostne bili, ale Juraj kráčal pokojne a prosil Boha o pomoc.

Vo väzení strávil celý deň a celú noc. Keď Dioklecián poslal vojakov, aby ho priviedli, zbadal Juraja kráčať po zemi, akoby sa mu nič nestalo. Zostal veľmi prekvapený a pripisoval to mágii. Juraj mu však povedal:

„Cisár, si hlúpy a nerozumný, pretože Božie zázraky považuješ za mágiu.“

V tej chvíli cisár prikázal vojakom, aby ho za rúhanie bili po ústach, ale Juraj mu odvážne povedal:

„Nezradím svoju vieru, hoci by si ma odsúdil na najneľudskejšie a najtvrdšie mučenie. Zabíjaním kresťanov nič nedosiahneš.“

Po týchto slovách cisár Dioklecián s veľkou zlosťou prikázal Juraja neľútostne biť. Telo svätého mučeníka strašne doráňali a na zemi sa vytvorila veľká mláka krvi, ktorá stuhla. Veľkomučeník Juraj trpezlivo znášal všetky mučenia a ďakoval Bohu.

 

Ján Zozuľak

Diokleciánova manželka kresťankou