/ Čítanie z Evanjelia / Bohozjavenie – Pokrstenie Isusa Christa

Bohozjavenie – Pokrstenie Isusa Christa

Bohozjavenie – Pokrstenie Isusa Christa

Čítanie z Evanjelia sviatok Bohozjavenia

Mt 3, 13 – 17

 Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu bránil a hovoril: „Ja potrebujem, aby si ma pokrstil, a ty prichádzaš ku mne?“ Ježiš mu však odpovedal: Nechaj to teraz, lebo máme splniť všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už nebránil. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorili nebesá a videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z nebies zaznel hlas, ktorý hovoril: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.“

Bohozjavenie – Pokrstenie Isusa Christa