/ Čítanie z Evanjelia / Uzdravenie zhrbenej ženy

Uzdravenie zhrbenej ženy

Uzdravenie zhrbenej ženy

 

Čítanie z Evanjelia na 27. nedeľu

Lk 13, 10 – 17 (zač. 71)

 

V sobotu učil v jednej synagóge. Nachádzala sa tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha chorľavosti. Bola zhrbená a vôbec sa nemohla narovnať. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: „Žena, si oslobodená od svojej choroby.“ Položil na ňu ruky, ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Ale predstavený synagógy, pobúrený tým, že Ježiš uzdravil v sobotu, povedal zástupu: „Je šesť dní, keď treba pracovať, počas nich prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotný deň!“ Pán mu odpovedal: „Pokrytec! Neodväzuje každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať? A túto, Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohto puta v sobotný deň?“ Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale celý zástup sa radoval zo všetkých obdivuhodných skutkov, ktoré konal.

Uzdravenie zhrbenej ženy