/ Svätí a starci - Životopisy / Arsénios Kappadocký

Arsénios Kappadocký

Arsénios Kappadocký

 

Bola Nedeľa pravoslávia v chráme Zmŕtvychvstania v Jeruzaleme. Bohoslužbu vykonával patriarcha Nikodím, spolu slúžili šiesti biskupi, dvanásti diakoni a viac ako štyridsať kňazov. Mnohí z kňazov boli pútnici z východu, Ruska a iných miest. Jedným zo spoluslúžiacich kňazov som bol aj ja. Po Veľkom vchode, keď patriarcha prečítal modlitbu a požehnal sväté Dary, jednému zo spoluslúžiacich kňazov zažiarila tvár, čo na mňa urobilo veľký dojem. Tento kňaz mal okolo sedemdesiat rokov. Opýtal som sa iných kňazov:

– Odkiaľ je tento kňaz?

Povedali mi:

– Je z Kappadokie a prišiel ako pútnik.

Po svätej liturgii som sa opýtal, či prišli aj iní pútnici z miesta, odkiaľ prišiel aj tento kňaz.

– Áno, povedali mi, s týmto kňazom prišli aj ďalší pútnici.

– Prosím ťa, – povedal som jednému z diakonov, – zavolaj jedného alebo dvoch pútnikov, ktorí prišli s týmto kňazom.

Diakon zakričal a prišli traja. Opýtal som sa ich:

– Ste z toho istého miesta ako kňaz, ktorý dnes spoluslúžil?

Odpovedali:

– Áno, sme z toho istého miesta a tento kňaz je náš.

Znovu som sa ich opýtal:

– Aký je spôsob jeho života? Je dobrým kňazom?

Povedali mi:

– Je to svätý človek a koná zázraky. Keď prečíta modlitbu nad chorým, uzdraví sa. Nielen my ho považujeme za svätého, ale aj Turci, pretože aj im robí zázraky a uzdravuje im chorých.

 

Prevzaté z knihy: Mních Paisij Svätohorský: Život starca Arsénia Kappadockého. Bratislava 2015.

 

Arsénios Kappadocký