/ Svätí a starci - Svedectvá / Apoštoli a kríž

Apoštoli a kríž

 

Apoštoli a kríž

 

Svätý apoštol Peter bol odsúdený na smrť na kríži, podobne ako Christos, ale tak si vážil znamenie kríža, že prosil svojich mučiteľov: „Nie som hoden, aby ste ma ukrižovali vzpriameného, ako môjho Christa. On bol ukrižovaný tak, aby pozeral na zem, pretože mal ísť do pekla vyslobodiť duše, ktoré sa tam nachádzali. Mňa ukrižujte dole hlavou, aby som pozeral na nebo, kam pôjdem.“

Svätý apoštol Andrej Prvopovolaný, keď zbadal kríž svojho mučeníctva v podobe X, s bázňou a dojatím vykríkol: „Raduj sa kríž, ktorý si bol posvätený Christovým telom a Jeho údmi, bol si nimi ozdobený ako perlami! Predtým, ako na tebe bol ukrižovaný môj Pán, bol si pre ľudí strašný, ale teraz všetci veriaci vedia, aká blahodať je v tebe ukrytá. Bez strachu a radostne sa k tebe približujem. Urob aj mňa učeníkom ukrižovaného Christa… Ó, blažený a vytúžený kríž, zober ma od ľudí a odovzdaj ma môjmu Učiteľovi!“

Starobylosť používania znamenia kríža potvrdzuje aj jeden z veľkých apologétov, Tertulián (okolo rokov 160 – 220), ktorý píše: „Kdekoľvek by sme prišli, kamkoľvek by sme sa vydali, keď prichádzame a keď sa vydávame na cestu, keď obúvame topánky, keď sa umývame, keď jeme, keď zapaľujeme lampu, keď sa ukladáme spať, keď sedíme na stoličke, keď začíname rozhovor, robíme na čelo znamenie kríža.“

 

Ján Zozuľak

Apoštoli a kríž