/ Katechézy - Kázne / Pokrstenie apoštola Pavla

Pokrstenie apoštola Pavla

 

Pokrstenie apoštola Pavla

 

V Damasku žil zbožný kresťan Ananiáš. O ňom stará tradícia hovorí, že bol jedným zo sedemdesiatich učeníkov Isusa Christa a že sa utiahol do Damasku, keď Pavol rozpútal prenasledovanie kresťanov. Jemu Pán vo videní povedal:

– Ananiáš, choď do domu Júdovho na ulici, ktorá sa nazýva Rovná, vyhľadaj Saula z Tarzu, ktorý sa modlí.

On nevedel, čo sa stalo, preto odpovedal:

– Pane, o tomto človeku som počul, aké strašné veci konal kresťanom v Jeruzaleme.

Ale Pán ho utíšil slovami:

– Choď bez strachu, lebo on je už mojou vybranou nádobou. Bude hlásať moje meno po celom svete.

Ananiáš odišiel a našiel Pavla modliť sa. Dobrosrdečne a s láskou položil ruky na Pavlovu hlavu a povedal mu:

– Saul, brat môj, Pán Isus, ktorý sa ti ukázal na ceste, ma poslal, aby som ti povedal, že opäť budeš vidieť a naplní ťa Svätý Duch.

V tej chvíli sa udial ďalší zázrak a Pavol zase videl. Keď vstal, dal sa pokrstiť. Bol osvietený Božou blahodaťou a pripravoval sa na veľké poslanie, aby sa neskôr stal veľkým apoštolom národov.

 

Ján Zozuľak

Pokrstenie apoštola Pavla