/ Čítanie z Evanjelia / Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi

Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi

Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi

Čítanie z Evanjelia na 11. nedeľu

Mt 18, 23 – 35 (zač. 77)

 

Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný desaťtisíc talentov. Pretože mu ich nemohol vrátiť, pán rozkázal predať jeho i jeho ženu, deti a všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: „Pane, buď zhovievavý a všetko ti vrátim.“ Pán sa zľutoval nad týmto sluhom, prepustil ho a dlh mu odpustil. No len čo ten sluha vyšiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný sto denárov. Chytil ho, škrtil a hovoril: „Vráť, čo si mi dlžný!“ Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: „Pane, buď zhovievavý a vrátim ti.“ On však nechcel, ale odišiel a uvrhol ho do väzenia, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Vtedy si ho pán zavolal a povedal mu: „Zlý sluha, odpustil som ti celý dlh, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?“ A jeho rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nevráti všetok dlh. Tak urobí aj vám môj nebeský Otec, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi jeho poklesky.“

Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi