/ Katechézy - Kázne / Čo je spoveď

Čo je spoveď

Čo je spoveď

 

Aby pokánie človeka bolo skutočné, musí ho sprevádzať svätá spoveď. Spoveď je tajomstvo, ktoré dal sám Pán. Keď po zmŕtvychvstaní Christos prvýkrát stretol svojich učeníkov, povedal im: „Prijmite Svätého Ducha; ktorým odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im; ktorým zadržíte, zadržia sa im.“[1]

Ako vidíme, Pán dal moc odpúšťania hriechov svojim učeníkom. Toto právo odovzdali apoštoli[2] aj svojim nástupcom. Odpúšťanie hriechov sa uskutočňuje prostredníctvom Božej blahodate a cez naše pokánie. Kňaz pri spovedi len potvrdzuje úprimnosť nášho pokánia a odpúšťa nám hriechy. Toto tajomstvo je sväté a tajné a kňaz nikdy nemôže prezradiť hriechy spovedajúceho sa človeka.

 

Prevzaté z knihy: P. Panagiotidis: Cesta s Bohom. Kallipetra – Rachis Veroias, Grécko 2001.

 

Čo je spoveď

 

[1] Jn 20, 22 – 23.

[2] Pozri Sk 19, 18.