/ Katechézy - Kázne / Sila kríža

Sila kríža

Sila kríža

 

Kríž ako nástroj trestu sa stal nástrojom spásy odvtedy, keď bol na kríži ukrižovaný Pán náš Isus Christos, ktorý na ňom zomrel pre spásu sveta. Predmet hanby sa stal slávou Cirkvi. Symbol potupy sa stal počiatkom vyslobodenia. Drevo bolesti a smrti sa stalo znamením radosti a pokladnicou života, pretože na kríži Christos spolu s najčistejším telom ukrižoval aj naše hriechy. Svätý apoštol Pavol to vyjadril slovami: „V ňom máme odpustenie hriechov.“[1]

Christov kríž nás zmieril s nebeským Otcom, od ktorého nás oddelil diabol tak, že oklamal našich prarodičov. Christov kríž nám otvoril Nebeské kráľovstvo, pretože do Jeho ukrižovania peklo (ad) nenásytne pohlcovalo dokonca aj spravodlivých. Má preto takú moc a blahodať, moc a blahodať Christa, ktorý keď bol ukrižovaný, preniesol ju tajomným a nepochopiteľným spôsobom na svoj čestný kríž, ako výstižne uvádza hymnológia Cirkvi.

Kríž sa stal symbolom samotného Christa, symbolom, pred ktorým sa trasú démoni.

 

Prevzaté z knihy: Znamenie kríža: jeho sila, význam a zázraky. Oropos Attikis 2001.

 

[1] Gal 1, 7.

Sila kríža