/ Svätí a starci - Svedectvá / „Premenenie“ starca Paisija Svätohorského

„Premenenie“ starca Paisija Svätohorského

 

„Premenenie“ starca Paisija Svätohorského

 

Bol 28. september 1992. V jednej kélii v Kapsále sa konalo celonočné bdenie na pamiatku ctihodného Isaáka Sýrskeho. Medzi otcami bol aj starec Paisij, ktorý mal v zvláštnej úcte svätého Isaáka. Zúčastňoval sa na celonočnom bdení z jednej kélie, ktorá bola pokračovaním tohto priestoru.

Pred začatím večernej bohoslužby boli všetci chrámoví speváci na pravej strane a spievali chválospev. V malom chráme vládla atmosféra duchovného dojatia. Všetci pozorne počúvali. Na celonočnom bdení boli prítomní aj dvaja pravoslávni Libanončania, jeden kňaz a jeden mladík, ktorí v tej chvíli stáli pri drevenom sedadle na ľavej strane. V istej chvíli sa kňaz obrátil, aby niečo povedal mladíkovi, a zbadal starca vzpriameného, nadvihnutého nad zemou 25–30 centimetrov, ako v ľavej ruke drží komboskini a celý sa nachádza vo svetle. Nezahalené časti jeho tela, tvár a ruky, vyžarovali svetlo; veľmi silné svetlo! Keď zbadal toto neobvyklé a nebeské videnie, chcel vykríknuť, ale hlas z neho nevychádzal.

Keď mladík videl prekvapenie kňaza, tiež sa obrátil dozadu a aj on videl to isté. Starec mal trochu sklonenú hlavu a bol sústredený do seba. Vyzeral spokojný a usmieval sa. Náhle na neho nemohli pozerať, pretože boli oslepení svetlom, ktoré zosilnelo. Keď sa im po chvíli opäť podarilo zodvihnúť oči, aby sa na neho pozreli, videli ho už v prirodzenom stave.

To isté z oltárnej časti chrámu videl aj iný zahraničný pravoslávny kňaz. Dvere kélie, chrámu a Kráľovských dverí boli v jednej línii a otvorené.

Otázka, ktorá sa spontánne natíska, je, ako je možné, že z toľkých prítomných otcov ho videli len traja. Na celonočnom bdení boli účastní dvadsiati piati ľudia, ale starec „sa premenil pred tromi“.

Možno oni boli hodní; možno tak to zariadil Boh z nejakého dôvodu, ktorý pozná len On. Jeden z očitých svedkov tejto udalosti budoval vo svojej vlasti malý monastier. Priniesol so sebou plány, aby ich ukázal starcovi, ale mal myšlienku: „Čo ti povie otec Paisij? Čo je otec Paisij? Azda je prorok?“ A dobrý Boh mu ukázal, „čo je otec Paisij“.

 

Prevzaté z knihy: Isaak, Jeromních: Život starca Paisija Svätohorského, 1. diel. Bratislava 2013

 

„Premenenie“ starca Paisija Svätohorského