/ Správy a informácie / Knižná novinka – Starec Paisij Svätohorský

Knižná novinka – Starec Paisij Svätohorský

 

Knižná novinka – Starec Paisij Svätohorský

 

Na slovenskom knižnom trhu sa objavila dlho očakávaná kniha Starec Paisij Svätohorský, ktorá na rozdiel od prvej knihy Život starca Paisija Svätohorského poskytuje stručný opis života tohto známeho gréckeho mnícha a prináša jeho múdre poučenia o boji so zlými myšlienkami, o morálnom očistení duše človeka, podopreté učením svätých Otcov. Kniha, ktorá krátko po vydaní v gréckom jazyku bola preložená do šestnástich jazykov, ponúka pohľad starca Paisija na Božiu spravodlivosť, Božiu prozreteľnosť, modlitbu, pokoru a trpezlivosť. Sú v nej tiež užitočné rady o rodinnom živote, usmernenia v spoločenskom konaní a odpovede na otázky osobného života. Všetky objasňované témy starec obohacuje príkladmi z bežného života, ktoré knihe dodávajú neopakovateľný ráz. Kniha dáva čitateľovi možnosť zastaviť sa pri každej myšlienke, precítiť hĺbku múdrych starcových slov a nájsť odpovede na otázky spojené so svojím vlastným životom.

Život starca Paisija a krásy Svätej Hory Atos približuje čitateľovi 72 strán farebných a množstvo čiernobielych fotografií. Kniha je preložená z gréckeho jazyka a má 386 strán. Autorom prekladu je prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD., ktorý pôsobí na katedre filozofie FF UKF v Nitre. Kniha môže poslúžiť ako nádherný vianočný darček.

 

 

Názov: Starec Paisij

Autor: Jeromních Christodoulos Svätohorský

Počet strán: 386

Rozmery: 147 x 218 mm (formát A5), pevná väzba

ISBN: 978-80-971806-2-1

Vydavateľstvo: Futurum primum, 2015

Ján Zozuľak

 Knižná novinka – Starec Paisij Svätohorský