/ Čítanie z Evanjelia / Nedeľa po Bohozjavení

Nedeľa po Bohozjavení

Nedeľa po Bohozjavení

Čítanie z Evanjelia na nedeľu po Bohozjavení

Mt 4, 12 – 17 (zač. 8)

Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odišiel do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, na územiach Zabulona a Neftalima, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulona a krajina Neftalima, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov. Ľud bývajúci v tme uvidel veľké svetlo, a svetlo vyšlo tým, ktorí prebývali v krajine a tieni smrti.“ Odvtedy začal Ježiš kázať a hovoriť: „Kajajte sa, lebo sa priblížilo Nebeské kráľovstvo.“

Nedeľa po Bohozjavení