/ Svätí a starci - Reči / O Božej bázni

O Božej bázni

O Božej bázni

 

Kto sa rozhodne žiť duchovným životom, musí najprv získať Božiu bázeň, ktorá je počiatkom múdrosti. V jeho mysli nech sú stále vyryté prorocké slová: „S bázňou slúžte Pánovi a jasajte so strachom.“

Takýto človek musí k všetkému posvätnému pristupovať veľmi pozorne a zbožne. Keď žije nedbanlivo, naplnia sa na ňom prorocké slová: „Prekliaty je každý, kto nedbanlivo koná Pánove skutky.“

Vyžaduje sa však veľká opatrnosť, pretože veľké a šíre je more – srdce s myšlienkami a túžbami, ktoré sa musí očistiť. „Tam sú bezpočetné plazy, malé i veľké živočíchy.“ To znamená, že v ňom hniezdia zbytočné, falošné a nečisté myšlienky, ktoré sú výplodom nečistých duchov.

 

Prevzaté z knihy: ZOZUĽAK, J.: Ctihodný Serafim Sarovský. Užgorod 2009.

O Božej bázni