/ Svätí a starci - Reči / Prečo odsudzujeme blížnych

Prečo odsudzujeme blížnych

 

Prečo odsudzujeme blížnych

 

Prečo odsudzujeme blížnych? Lebo sa nepokúšame spoznať samých seba. Ten, kto je zaneprázdnený tým, že sa pokúša porozumieť sám sebe, nemá čas všímať si nedostatky iných. Odsudzuj seba a prestaneš odsudzovať iných. Odsudzuj skutok, ale nie toho, kto ho koná. Je dôležité, aby si seba považoval za najhriešnejšieho zo všetkých ľudí a svojmu blížnemu odpustil každý zlý skutok. Človek musí nenávidieť len diabla, ktorý ho pokúša. Môže sa stať, že niekto nám robí niečo zlé, ale v skutočnosti koná dobrý skutok, pretože jeho zámer je dobrý. Navyše, dvere pokánia sú vždy otvorené a nikto nevie, kto do nich vstúpi skôr – ty „sudca“ alebo ten, koho súdiš.

 

Svätý Serafim Sarovský

Prečo odsudzujeme blížnych