/ Svätí a starci - Životopisy / Svätý Ignatij Bohonosec

Svätý Ignatij Bohonosec

Svätý Ignatij Bohonosec

 

V Evanjeliu čítame slová, ktoré vyslovil Isus Christos: „Nechajte deti a nebráňte im prísť ku mne, lebo takých je Nebeské kráľovstvo“ (Mt 19, 14). Christos zobral na ruky dieťa a ukázal ho apoštolom ako príklad čistoty. Podľa tradície tým dieťaťom bol Ignatij Bohonosec.

Ignatij vo svojom srdci zachovával Christove slová, ktoré počul ako malé dieťa. Keď vyrástol, stal sa učeníkom apoštola Jána. Celkom sa oddal zvestovaniu Božieho slova a apoštoli ho v Antiochii vysvätili za biskupa.

Počas panovania cisára Trajána došlo k veľkému prenasledovaniu kresťanov. S cieľom zastrašiť a rozohnať kresťanov v Antiochii, chytili Ignatija a poslali ho do Ríma, kde ho v rímskom koloseu chceli hodiť divým šelmám, aby ho roztrhali. Domnievali sa, že sa zľakne šeliem a zaprie svoju vieru v Isusa Christa. Ignatij však dobre vedel, že cesta viery sa stáva cestou  obete. Nebál sa žiadneho mučenia, ani bolesti, či útokov šeliem. Radšej zomrel za Christa, ako by Ho mal zradiť.

Podľa tradície Ignatij mučenícky zomrel za Christa v rímskom koloseu 20. decembra v roku 107. Cirkev ho nazvala Bohonosec, pretože ho Christos držal na rukách, ale aj preto, lebo celý život vo svojom srdci nosil Christa a verne mu slúžil.

Cirkev si pripomína jeho pamiatku 20. decembra/2. januára.

 

Ján Zozuľak

Svätý Ignatij Bohonosec