/ Správy a informácie / Jubileum kňazskej vysviacky

Jubileum kňazskej vysviacky

Jubileum kňazskej vysviacky

 

Dňa 6. októbra 2021 uplynulo 20 rokov od kňazskej vysviacky otca Jána Zozuľaka. Otec Ján bol v roku 2001 vysvätený na kňaza dnes už zosnulým vladykom Nikolajom, arcibiskupom prešovským a celého Slovenska, v chráme svätého Alexandra Nevského v Prešove. Od 1. februára 2002 bol ustanovený za duchovného v Bardejove a svoju duchovenskú službu vykonával v chráme svätého Serafíma Sarovského, kde spolu s otcom Jánom Lakatom slúžil Bohu 11 rokov. Od 15. júna 2013 je otec Ján duchovným správcom cirkevných obcí v Topoľčanoch, Prievidzi a Bojniciach. Sväté bohoslužby pravidelne vykonáva v kaplnke, ktorá je zasvätená svätým Arsénijovi Kappadockému a Paisijovi Svätohorskému.

Otec Ján sa dlhé roky venuje prekladateľskej činnosti a preložil veľa kníh z gréckeho do slovenského jazyka, napríklad Život starca Paisija Svätohorského 1. a 2. diel, Život svätého Arsénija Kappadockého, Detský paterik, Zo záhrady Bohorodičky a ďalšie. Napísal mnohé knihy, napríklad Nikolaj Velimirovič, Nový Zlatoústy alebo veľmi úspešnú knihu Dotyk neba – potulky po Atose, v ktorej opisuje svoje putovanie po Svätej Hore Atos, návštevu monastierov a rozhovory s veľkými starcami, akými boli svätý Paisij Svätohorský, Efrém Arizonský a mnohí ďalší.

Drahý otec Ján, v mene všetkých veriacich cirkevných obcí v Topoľčanoch, Prievidzi a Bojniciach by sme Vám chceli zablahoželať k vášmu 20. výročiu od kňazskej vysviacky a poďakovať za vaše rady, modlitby, besedy, duchovné stretnutia i púte, popriať Vám veľa zdravia, Božieho požehnania a duchovných síl v osobnom aj pracovnom živote, aby ste s Božou pomocou napísali, ale aj preložili z gréckeho do slovenského jazyka ešte veľa kníh. Nech Vás Pán Boh, Presvätá Bohorodička a všetci svätí ochraňujú a pomáhajú pri vašej bohumilej práci.

Mnohaja i blahaja lita, otec Ján!

 

Veriaci z Topoľčian, Prievidze a Bojníc

Jubileum kňazskej vysviacky