/ Katechézy - Kázne / Vzácna návšteva

Vzácna návšteva

Vzácna návšteva

 

Išli ste niekedy na návštevu a našli zatvorené dvere? Aké sklamanie ste pocítili, keď ste niekoľkokrát klopali na dvere a nikto vám neotvoril? Vaše sklamanie a pobúrenie by bolo ešte väčšie, keby ste vedeli, že niekto je dnu za zatvorenými dverami.

Veľký hosť, náš Pán, stojí pred zatvorenými dverami a klope. Čo sú to za dvere, na ktoré Pán tak vytrvalo klope?

Je to každé ľudské srdce, ktoré je zatvorené pred veľkým hosťom – Christom. Koľkí ľudia v súčasnosti majú pred Christom zatvorené svoje srdce? Nevedia o Ňom, nepoznajú Ho a väčšina z nich Ho odmietla. Hriech zapečatil srdce človeka vo vzťahu k Christovi. Pre väčšinu ľudí Christos nemá v ich srdci miesto.

Jedným z nich môžeš byť aj ty. Možno nie si ateista či neveriaci. Možno si dobrý človek, ale tvoje srdce je pred Christom zatvorené. Byť kresťanom ešte neznamená byť aj dobrým človekom. Keď sa nemodlíš, každú nedeľu neprichádzaš do chrámu, nespovedáš sa, nepristupuješ k prijímaniu najsvätejšieho Christovho Tela a Krvi, nemôžeš sa nazývať kresťanom.

Väčšina ľudí odovzdala svoje srdce svetu a ich jedinou túžbou a snahou je uspokojiť svoje telo. Ich srdce je naplnené svetskými starosťami, preto v ňom neexistuje miesto pre Christa.

Iní zase uznávajú dôležitosť Christa vo svojom živote, ale diabol ich klame, že sú ešte mladí a majú pred sebou dosť času, preto odkladajú pokánie a návrat ku Christovi, žijú bez záujmu o duchovný život a zostávajú v hriechu. Výsledkom toho je náhla smrť a odchod do večného zatratenia.

Ďalší zase tvrdia, že sú dobrými ľuďmi, lebo nesmilnili, nekradli, nikomu neukrivdili, ba naopak, podľa možnosti konajú dobro a myslia si, že nepotrebujú pokánie a spoveď. Žijú v omyle, keď si myslia to, čo hovorí apoštol Pavol: „Lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu“ a ďalej: „Neexistuje spravodlivý človek, ani jeden.“

Všetci ľudia potrebujú pokánie a spoveď. Pre všetkých sa Christos nachádza pred dverami a klope. Je čas, aby sme si všimli nebeského hosťa. Už stačilo žiť životom bez Neho, bez pokoja a skutočnej radosti. Život plynie, roky ubiehajú a my sa blížime ku koncu.

Nestraťme príležitosť, ktorú nám z lásky poskytuje Boh. Otvorme Christovi svoje srdce, konajme podľa Jeho vôle a snažme sa žiť v Jeho blízkosti.

 

P. Panagiotidis

Vzácna návšteva