/ Správy a informácie / Posvätenie prvého chrámu svätého Paisija Svätohorského

Posvätenie prvého chrámu svätého Paisija Svätohorského

 
Posvätenie prvého chrámu svätého Paisija Svätohorského

 

V piatok 23. januára 2015 bol v Limassole na Cypre posvätený chrám svätého Arsénija Kappadockého a svätého Paisija Svätohorského.Posvätenie prvého chrámu svätého Paisija Svätohorského

Táto cirkevná udalosť, ktorá sa uskutočnila desať dní po kanonizácii starca Paisija Svätohorského, veľkého súčasného svätého, je splnením dávnej túžby limasolského metropolitu Atanáza pripojiť svätého Paisija k ochrancom chrámu spolu so svätým Arsénijom Kappadockým a ctihodnými mučeníkmi Varachisiom a Jonášom.

Súčasťou programu bol slávnostný príchod svätých ostatkov, ktoré boli uložené na svätom prestole, večerná a ranná bohoslužba, posvätenie chrámu a svätá liturgia.Posvätenie prvého chrámu svätého Paisija Svätohorského

Na konci rannej bohoslužby miestny metropolita Atanáz objasnil zmysel bohoslužby posvätenia chrámu a stručne vysvetlil vývoj chrámu ako miesta uctievania Boha od Starej zmluvy až po súčasnosť. Keď sa metropolita zmienil o štyroch svätých ochrancoch a pripomenul, že v Kappadockej Fárase kedysi stál chrám svätých Varachisia a Jonáša, dodal: „Môžeme povedať, že tento chrám svätých Arsénija a Paisija je rodinným chrámom a rodinným domom starca Paisija.“Posvätenie prvého chrámu svätého Paisija Svätohorského

Svätú liturgiu slúžili traja biskupi, tridsiati kňazi a traja diakoni. Na tejto veľkej slávnosti sa zúčastnili mnohí kresťania z celého Cypru. Mnohí z nich pristúpili k svätému Prijímaniu a do svojich domov odchádzali s nesmiernou duchovnou radosťou. Veľkým požehnaním pre veriacich bola možnosť pokloniť sa ostatkom svätého Arsénija Kappadockého, ktoré priniesol archimandrita Teoklitos Bólka, igumen monastiera svätého Arsénija Kappadockého na Chalkidikách v Grécku. Boli prinesené aj časti osobných predmetov svätého Paisija Svätohorského (rjasa a tričko).Posvätenie prvého chrámu svätého Paisija Svätohorského

Metropolita Atanáz povedal, že je to prvý pravoslávny chrám na svete, ktorý je zasvätený novému svätému Paisijovi Svätohorskému.

 

 

 

 Posvätenie prvého chrámu svätého Paisija Svätohorského

 

Petru Sidoreac

(Zdroj: http://www.agiosarsenios.com)

Posvätenie prvého chrámu svätého Paisija Svätohorského